Bestemmingplan Boveneindsestraat

Kesteren

 

Op 16 april 2015 is het bestemmingsplan vastgesteld voor de Boveneindsestraat in Kesteren. SPA WNP ingenieurs heeft het bestemmingsplan in opdracht van De Bunte Vastgoed in Ede opgesteld. Een op maat gesneden plan voor 29 nieuwe grondgebonden woningen ter plaatse van het voormalige Van Lodenstein College. Het aantrekkelijke plan heeft de opzet van een hofje, het sluit ruimtelijk en functioneel goed aan bij de woonomgeving.

 

Behalve het bestemmingsplan hebben wij ook alle benodigde onderliggende onderzoeken verzorgd. Door een goede voorbereiding en integratie van de resultaten is de procedure vlot doorlopen en kon de omgeving goed worden geïnformeerd.

 

Op een aantal punten vroeg het plan om creatieve oplossingen, zoals maatregelen om de geluidhinder van de Spoorstraat te beperken, 100% hemelwaterafkoppeling en ruimte voor extra hemelwaterberging, waarmee het plan de waterhuishouding voor een groter gebied ten goede komt. Samen met De Bunte Vastgoed BV hebben we er met creativiteit en vakkennis een plan van gemaakt waar we trots op zijn en waar het voor de toekomstige bewoners prettig toeven is.


Meer weten over bestemmingsplannen?