Onderzoeken bestemmingsplan en omgevingsvergunning bij nieuwbouw

Amersfoort

 

In opdracht van Profund Vastgoedontwikkeling B.V. uit Amersfoort is voor de realisatie van 18 nieuwbouwappartementen een akoestisch onderzoek en onderzoek brandveiligheid uitgevoerd. De appartementen liggen tegen het centrum van Amersfoort bij drukke wegen en een spoorlijn.

 

Voor het bestemmingsplan is door ons de geluidbelasting op de gevels onderzocht. Ook zijn de (on)mogelijkheden van maatregelen ter reductie van de geluidbelasting beoordeeld. Op basis van ons onderzoek heeft de gemeente Amersfoort hogere grenswaarden voor geluid vastgesteld.

 

Voor de omgevingsvergunning is geadviseerd welke voorzieningen nodig zijn vanwege eisen uit het Bouwbesluit voor:
•    de geluidwering van de gevels;
•    de akoestiek van de gemeenschappelijke verkeersruimten (galm);
•    de branddoorslag en de brandoverslag tussen de appartementen.

 

Inmiddels is de nieuwbouw klaar en genieten de eigenaren van hun nieuwe woning.


Meer weten over onderzoeken bestemmingsplan en omgevingsvergunning bij nieuwbouw?