Snelheidsverhoging A325

Arnhem-Nijmegen

 

De provincie Gelderland heeft de rijsnelheid op een groot deel van de A325 tussen Arnhem en Nijmegen verhoogd van 100 km/uur naar 120 km/uur tussen 19.00 uur en 06.00 uur. 

 

SPA WNP ingenieurs heeft in opdracht van de provincie de effecten van de snelheidsverhoging onderzocht op het gebied van geluid (akoestisch onderzoek Wet geluidhinder; een zogenaamd reconstructieonderzoek), luchtkwaliteit (inclusief onderzoek gezondheidsaspecten) en stikstofdepositie.

 

Uit de onderzoeken blijkt dat de verhoging van de rijsnelheid niet leidt tot extra hinder bij de bewoners langs de A325. Daarnaast wordt overal in het onderzoeksgebied voldaan aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit.

 

Er is wel sprake van een toename in stikstofdepositie als gevolg van de verandering, maar de toename blijft onder de toetswaarde voor vergunningplicht inzake de Natuurbeschermingswet. De natuurgebieden worden niet nadelig beïnvloed en de stikstofdepositie vormt geen belemmering voor het plan.

 

Inmiddels zijn alle procedures afgerond en mogen de automobilisten tussen 19.00 uur en 06.00 uur 120 km/uur rijden. Behalve een beperkte tijdwinst, levert dit ook een nieuw verkeersbord op.


Meer weten over onderzoeken naar geluid, luchtkwaliteit of stikstofdepositie?