Principeverzoek

PrincipeverzoekVoor een kleinschalig plan volstaat vaak een omgevingsvergunning aanvraag met een ruimtelijke onderbouwing, maar bij meer omvangrijke en complexe plannen is het raadzaam om eerst een principeverzoek in te dienen bij de gemeente. 
Tegen geringe kosten, weet u of de gemeente wil meewerken aan uw plan. 
Onze ervaring leert dat de kans van slagen van een principeverzoek valt of staat met een goede onderbouwing. Door een duidelijke omschrijving van het plan en een beknopte toets aan het geldend beleid en de ruimtelijke en milieukundige situatie, kan het verzoek snel in behandeling worden genomen door de gemeente. Eventuele bijzonderheden komen direct naar voren. U laat hiermee aan de gemeente zien dat uw plan goed is voorbereid, doordacht en haalbaar is. 

 

Een positieve uitspraak van de gemeente op het principeverzoek verkleint het risico op vergeefse kosten en vergroot de medewerking van de gemeente in de verdere realisatie van uw plan. Een investering in de voorbereiding die zich later weer terug verdient in tijdwinst en onnodige kosten voorkomt. SPA WNP ingenieurs heeft zo al menig principeverzoek verzorgt. Daarbij kiezen we een zodanige opzet dat de elementen uit het principeverzoek door ons eenvoudig in het uiteindelijke bestemmingsplan opgenomen kunnen worden, dat voorkomt dubbel werk en onnodige kosten voor u.

Meer weten over een principeverzoek?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.