Windmolen biotoop

Windmolen biotoopNederland is bekend om molens en vaak zijn dit monumenten. Van molens is bekend dat als zij niet kunnen werken, het verval intreedt. Een molen werkt niet als de windvang wordt belemmerd. Daarom is het instrument van de molenbiotoop geïntroduceerd. Dit is een cirkel rond een molen waarbinnen bebouwing en begroeiing qua hoogte worden beperkt. Welke hoogte daarbij geldt, is afhankelijk van de hoogte van de wieken van de molen en de afstand van een object tot de molen. 

Ook voor de moderne windmolens zijn er redenen vanwege windvang, geluid en veiligheid om een afstand in acht te nemen. SPA WNP ingenieurs kan u daarbij adviseren. 

Meer weten over windmolen biotoop?