Luchtkwaliteit

LuchtkwaliteitBijna overal in Nederland gelden luchtkwaliteitseisen. Grote woningbouwplannen, maar ook plannen voor bedrijfsvestigingen moeten getoetst worden aan deze eisen. SPA WNP ingenieurs adviseert u daarover en heeft antwoord op vragen over luchtkwaliteit.

Toetsing luchtkwaliteit

Bij milieu- of bestemmingsplanprocedures moet de luchtkwaliteit getoetst worden aan de grenswaarden voor stikstofoxiden en fijn stof. In sommige gevallen is ook de emissie van zwaveloxiden van belang. Speciale aandacht is nodig als het gaat om zogenaamde gevoelige bestemmingen, zoals scholen en bejaardentehuizen of bij drukke wegen. Voor bedrijven die weinig luchtvervuiling veroorzaken, is een eenvoudige toetsing vaak afdoende. Voor bedrijven met grotere emissies is meestal een luchtkwaliteitsonderzoek nodig.

Referentie

Snelheidsverhoging A325
In opdracht van de provincie zijn de effecten van de snelheidsverhoging onderzocht op het gebied van geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

Meer weten over luchtkwaliteit?

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.
Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.