Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit heeft grote gevolgen gehad voor milieuvergunningen en bestemmingsplanprocedures. Ook het huidige toetsingskader voor stikstofdepositie blijft in beweging door nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Op onze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Stikstofdepositieberekening noodzakelijk

Voor al uw plannen waarbij stikstofemissies vrijkomen, is stikstofdepositie relevant. Bij elke aanvraag omgevingsvergunning of een Activiteitenbesluit melding is een stikstofdepositieberekening noodzakelijk. Afhankelijk van de uitkomst geldt dan mogelijk ook nog een vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming nodig.

 

Bestaat uw plan bijvoorbeeld uit meer vrachtwagens, een hoger diesel- of aardgasverbruik? Dan geeft dit een toename van uw stikstofemissie. Een deel deze emissies slaat in de omgeving neer op de grond. Dit heet depositie. Voor natuurgebieden moet deze depositie worden berekend met de AERIUS calculator.

Stikstofdepositieonderzoeken voor beschermde natuurgebieden

Als specialist luchtkwaliteit voert SPA WNP ingenieurs complete stikstofdepositieonderzoeken uit voor Natura 2000-gebieden. Bovendien zijn wij goed op de hoogte van alle lokale grenswaarden en provinciale verschillen.

 

Het is vaak lastig om te voldoen aan de strenge eisen uit de Wet natuurbescherming. Het is dan ook steeds duidelijker dat stikstofdepositie ontwikkelingen 'op slot' kan zetten. Met als gevolg vertraging van uw plannen. U kunt van ons meer verwachten dan alleen een onderzoeksrapport. We bekijken alle oplossingsrichtingen zoals intern en extern salderen en denken constructief met u mee.

Meer weten over stikstofdepositie?