Ecologie

EcologieWilt u een omgevingsvergunning om een gebouw te slopen, een sloot te dempen of begroeiing te verwijderen? Of heeft u plannen voor een planologische ontwikkeling? Dan is het vaak nodig om na te gaan of er ecologische waarden te verwachten zijn. Ook is het denkbaar dat uw plan indirect effect heeft op beschermde soorten in de omgeving, door bijvoorbeeld geluid- of lichthinder, stikstofdepositie of andere verstoring. SPA WNP ingenieurs brengt dit samen met een ecoloog voor u in beeld in een quickscan ecologie en zo nodig een natuurtoets of vleermuisonderzoek.

 

Met een quickscan heeft u snel in beeld of er beschermde soorten (te verwachten) zijn of niet. In de quickscan wordt aandacht besteed aan de vereisten vanuit Europese en Nederlandse wetgeving. Er moet voor elk plan inzichtelijk zijn dat er geen beschermde soorten worden gehinderd. SPA WNP ingenieurs zet altijd een deskundig ecoloog in die ter plaatse een kijkje neemt. 

Meer weten over ecologisch onderzoek?